Auta z usa

Regulamin:

1. Dodanie wpisu do www.Katalog-SEO-MAX.pl wiąże się z akceptacją regulaminu i wszystkich postanowień serwisu. Wymogiem dodania strony do katalogu akceptacja regulaminu.
2. Każdą witrynę internetową można dodać do naszego katalogu tylko raz. Jednak może ona znajdować się w kliku podkategoriach. Każdy rodzaj wpisu ma określoną liczbę podkategorii.
- 3. Akceptujemy jedynie domeny i subdomeny, jakiekolwiek inne formy adresy (obraz, plik, zdjęcie itp) będą odrzucane.
4. Dodawana strona nie może być w etapie budowy.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania błedów technicznych i ortograficznych wpisu.
6. Tytuł strony jak i cały opis wpisu powinien być zbudowany jak najbardziej unikatowo. NIE MOŻE BYĆ ZLEPKIEM słów kluczowych.
7. Dodawanie tych samych słów kluczowych jest zabronione.
8. Strony dodawane niezgodnie z regulaminem będą usuwane. Wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi.
9. Do katalogu nie dodajemy stron: o treści pornograficznej, o treści obraźliwej dla innych grup rasowych lub o odmiennej religii,
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z użytkownikami.
11. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jego właścicieli.
12. Strony, które naruszą regulamin w terminie późniejszym będą usuwane bez zwrotu opłaty.
13. Reklamacje w przypadku wykorzystania kodów SMS należy zgłaszać pod adresem: DOTPAY.pl.
14. Inne reklamacje związane z funkcjonowaniem katalogu należy zgłaszać poprzez dział kontakt.Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem, SMS przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.pl
Auta z usa